Người cao tuổi và trò chơi điện tử là hai cụm từ ít khi được đề cập chung với nhau. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, một số trò chơi điện tử đặc biệt đang giúp nhiều người cao tuổi ở nước này tăng cường vận động để cải thiện sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *