Trong những ngày này, nhiệt độ ở các vùng phía Bắc Nhật Bản xuống khá thấp. Để bảo vệ đàn vật nuôi trước cái lạnh, một người nông dân ở khu vực Tokachi thuộc tỉnh Hokkaido đã nghĩ ra một sáng kiến thật độc đáo, đó là mặc áo giữ ấm cho chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *