Để ứng phó với tình hình kinh doanh ế ẩm do ảnh hưởng từ những qui định hạn chế giá trị của những món quà tặng nhằm phòng chống tham những, nhiều trang trại trồng lan ở Xứ kim chi đã sáng tạo những cách kinh doanh mới khá thú vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *