Là đất nước có lịch sử văn hóa lâu đời, đồng thời là một trung tâm thương mại dưới thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, Libya sở hữu rất nhiều di sản được thế giới công nhận. Tuy nhiên, xung đột kéo dài nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi này đang khiến nhiều di tích cổ đại có nguy cơ biến mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *