Nhiều luật sư và thẩm phán tại Australia không còn giữ truyền thống đội tóc giả màu trắng. Nhưng với một luật sư ở TP Hobart, những bộ tóc giả cũ lại là kỷ vật tạo nên một phần lịch sử ngành tư pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *