Mới đây, anh Doug Aitken đã khiến nhiều người kinh ngạc với một công trình kiến trúc toàn bằng kính được xây theo kiểu nhà truyền thống ở những trang trại của bang California, Mỹ và đặt tên là "Ảo vọng". Sự kỳ ảo của ngôi nhà này là nó như hòa lẫn vào cảnh vật xung quanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *