Khi nói đến nghề thủ công của Nhật Bản, nghề rèn dao, kiếm thường được xem là nghề vinh quang. Nhưng ở thành phố Sakai, nơi đồ kim loại truyền thống có từ nhiều thế kỷ, có một nghệ nhân đã xây dựng di sản của mình bằng những cây kéo. Hiện tại, ông là người duy nhất còn rèn kéo theo phương pháp thủ công truyền thống của Nhật Bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *