Dịch bệnh COVID-19 không chỉ cướp đi sinh mạng của hơn 700.000 người mà còn khiến cho cuộc sống của nhiều người khác bị đảo lộn. Để giúp giải tỏa tâm lý ức chế do dịch bệnh, tại thủ đô Amman, Jordanie, một hình thức giải trí mới đã ra đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *