Trong nỗ lực nhằm thu gom và tái chế rác thải nhựa, một hợp tác xã với thành viên gồm những thanh niên tại địa phương đã được thành lập ở một ngôi làng tại miền Bắc của Nam Phi. Ngoài những thành công bước đầu trong kinh doanh, hợp tác xã này đang tạo ra những chuyển biến đáng kể trong nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương về vấn đề tái chế rác thải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *