Giải thưởng Man Booker Quốc tế năm 2019 mới đây đã được trao cho nữ văn sĩ người Oman, Jokha Alharthi. Đây là lần đầu tiên giải thưởng văn học danh giá thế giới này được trao cho một nhà văn người Ả rập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *