Có thể lệ và hình thức thi đấu tương tự như môn khúc côn cầu, môn đấu gayado là một trò chơi truyền thống có từ rất lâu đời của người Inca. Được lưu truyền qua bao thế hệ, đến nay, người Inca vẫn lưu giữ và đều đặn tổ chức các trận đấu gayado.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *