Nhằm nhắc nhở cộng đồng phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19, người ta đã cho những bức tượng ở 1 số thành phố của Lit-va mang khẩu trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *