Một nhà nghiên cứu người Hà Lan vừa phát triển ý tưởng biến cây dù che mưa thông thường thành một thiết bị thông minh có khả năng thu thập dữ liệu về lượng mưa, hỗ trợ cho việc dự đoán lượng nước mưa rơi xuống và tình trạng lũ lụt xảy ra trong các thành phố sau cơn mưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *