Đã thành thông lệ, cứ vào ngày thứ Hai của tuần thứ 2 trong tháng 1, Nhật Bản lại tưng bừng tổ chức lễ trưởng thành truyền thống dành cho những người tròn 20 tuổi trên khắp nước. Đây là một trong những sự kiện rất quan trọng ở xứ sở Mặt trời mọc và luôn được tầng lớp thanh niên Nhật mong đợi. Bởi, khi chính thức bước vào tuổi trưởng thành, họ có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân.