Tại Tây Ban Nha, một lễ hội truyền thống độc đáo vừa diễn ra tại 1 ngôi làng ở tỉnh Ávila, phía Tây Bắc thủ đô Madrid. Người tham gia sự kiện này cưỡi trên lưng ngựa và phi qua những đống lửa lớn theo nghi lễ bắt nguồn từ thời Trung Cổ cách nay hơn 5 thế kỷ ở châu Âu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *