Khorazm Lazgi – vũ điệu truyền thống của Uzbekistan, được cho tồn tại từ TK thứ nhất sau Công nguyên. Cuối năm 2019, điệu múa này đã được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *