Trong bối cảnh môi trường ngày càng ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt thì sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường đang là xu hướng tất yếu. Tại Australia, có một nơi đang dẫn đầu về xu hướng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *