Vở kịch đầu tiên trên thế giới hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo biên soạn có thể sẽ ra mắt khán giả vào tháng 1 năm tới. Đó là mục tiêu của dự án do một nhóm các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hợp tác thực hiện cùng các nghệ sĩ sân khấu kịch ở Cộng hòa Séc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *