Wajid Khan – một nghệ sĩ người Ấn Độ nổi tiếng với biệt tài tạo nên những bức tranh nghệ thuật đẹp mắt không phải bằng cọ hay màu vẽ mà là bằng búa và hàng ngàn cây đinh. Để thực hiện mỗi tác phẩm theo cách này, anh thường sử dụng hơn 100 ngàn cây đinh và nhiều tháng dài để hoàn tất. Và hẳn nhiên yếu tố không thể thiếu chính là bàn tay khéo léo và sự kiên nhẫn của người nghệ sĩ.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *