Nhằm tôn vinh các nhân viên y tế, 1 nữ nghệ sĩ ở thủ đô Mát-xcơ-va của nước Nga đã dùng đất sét polymer để tạo tác các mô hình mang hình ảnh của họ. Việc làm nhiều ý nghĩa của chị đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *