Để hỗ trợ việc phòng, chống đại dịch COVID-19 khi thiếu thốn y, bác sĩ, thiết bị y tế;  một công ty ở Italia đã nghiên cứu và sản xuất thiết bị van của máy trợ thở bằng công nghệ in 3D, giúp cứu sống bệnh nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *