Nhận thấy tầm quan trọng của việc sáng tạo nghệ thuật đối với các em học sinh, năm 2010, chị Katie Johnson khởi xướng Dự án The Monster nhằm truyền cảm hứng sáng tác cũng như khuyến khích các em phát triển tiềm năng nghệ thuật của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *