Chú trọng việc bảo vệ môi trường, đảo quốc Seychelles, nằm giữa Ấn Độ Dương đã lập vùng bảo tồn biển chiếm tới hơn 30% diện tích lãnh hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *