Với mong muốn kêu gọi người tiêu dùng ý thức hơn về vấn đề khí thải, nhà chức trách Đan Mạch đã đề ra dự luật yêu cầu bổ sung nhãn mác về tác động môi trường cho từng loại thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *