Vào năm 2009, chị Jacqui Fink, người Australia đã bỏ công việc trong ngành luật để chuyển sang việc đan len bằng những cây kim đan và sợi chỉ len khổng lồ. Những sản phẩm bằng len của chị còn được nhiều người coi như là các tác phẩm nghệ thuật và đã tạo ra một cơn sốt trong thời gian qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *