Trong nỗ lực chống lãng phí, một nhà thiết kế thời trang Hàn Quốc sống ở Mông Cổ đã sử dụng những bộ quần áo cũ nhưng còn tốt để thiết kế lại rồi bán hoặc trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *