Mới đây, tại 1 khu bảo tồn động vật ở Australia đã diễn ra cuộc chạy của những con khủng long nhiều màu sắc rất đáng yêu được gọi là Cuộc chạy của khủng long bạo chúa. Tuy nhiên, đó không phải là những con khủng long thật mà do nhiều người hóa trang thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *