Mặc dù không can dự vào các hoạt động chính trị, song Thiên hoàng Akihito vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng người dân Nhật Bản, được họ hết sức tôn kính và xem là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *