Trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ các bữa ăn cho người vô gia cư, cũng như vận động mọi người tránh lãng phí nguồn thực phẩm, một chiến dịch mang tên 5.000 bữa ăn đã được triển khai tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *