Hằng năm, Tổ chức WATCH của Mỹ đều công bố danh sách những món đồ chơi gây nguy hiểm nhằm cảnh váo các bậc phụ huynh trong việc chọn lựa đồ chơi cho trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *