Ở Ấn Độ, một quốc gia nổi tiếng với tình trạng trọng nam – khinh nữ, vẫn tồn tại 1 cộng đồng dân tộc theo mẫu hệ. Và tại đó, phụ nữ mới là những người có quyền cao nhất trong gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *