Người Thái Lan rất yêu quý loài voi và luôn chăm sóc những con vật có thân hình khổng lồ này rất tốt. Thậm chí, người dân xứ Chùa Vàng còn mở 1 bệnh viện nhằm để điều trị cho những con voi bệnh hoặc bị khuyết tật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *