Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát cảnh báo hiện nay, trên mạng xã hội đang tồn tại nhiều trang thông tin mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo cho cơ quan chức năng xử lý, đồng thời lưu ý người dùng hết sức cảnh giác với những trang thông tin mạo danh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *