Sáng nay, 10/10, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai tổ chức họp về công tác ứng phó với tỉnh hình mưa bão. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *