Trong những năm qua, ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước thì sự tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn trong nông dân phát triển khá mạnh. Ở huyện Long Hồ đã có rất nhiều công trình được xây dựng từ sự đóng góp tự nguyện của các nhà hảo tâm, nhân dân địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *