Trong 2 ngày qua, tại diễn đàn kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội năm 2012 và định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2013.

 

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn như lạm phát tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh xuất hiện nhiều, nhưng nhờ sự tập trung chỉ đạo của tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, nên kinh tế Vĩnh Long tiếp tục tăng trưởng khá.

Năm 2012, tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt 17/23 chỉ tiêu đề ra.Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.255 tỷ đồng, tăng gần 8% so với năm 2011; GDP bình quân đầu người đạt gần 32 triệu đồng trên năm.

Tuy không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 22%, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn khá lạc quan, với mức tăng trên 15%. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Hoạt động thương mại dịch vụ cũng duy trì được sự ổn định. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện gần 400 triệu USD.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cơ cấu nội bộ ngành tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và hiệu quả. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 6.552 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm 2011. Diện tích vườn cây ăn trái của tỉnh hiện có trên 47.000 ha,trong đó hơn 40.000 ha đang cho sản phẩm. Sản lượng thu hoạch cả năm đạt trên 493 ngàn tấn.

Năm 2013, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế. tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tháo gở khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013, như tổng sản phẩm GDP tăng từ 8-8,5%, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng hơn 3%, công nghiệp tăng 16 %, huy động nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội 10.000 tỷ đồng và tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 410 triệu đô la Mỹ./.  

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *