Sáng 03/03, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *