Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo và kiến nghị đối với quản lý sử dụng Nhãn hiệu Gạo Việt Nam/Vietnam Rice. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc cấp Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Việt Nam/Vietnam Rice là cấp thiết nhằm nâng cao sự nhận biết đối với các sản phẩm gạo của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *