Sáng nay tại Hà Nội, Cục trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và xã hội cùng các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng đã được đưa ra tại hội thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *