Sáng nay 22/11, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Xây dựng Đảng về đạo đức – những vấn đề lý luận và thực tiễn”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *