Theo đó,  từ 15 giờ chiều nay giá xăng RON 92 tăng thêm 357 đồng một  lít, xăng sinh học E5 là 333 đồng một lít. Các loại dầu cũng tăng 57 – 372 đồng một lít, kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *