Tâm điểm ngày thi đấu hôm qua (27/11) đều tập trung vào bộ môn điền kinh với nhiều nội dung thi đấu nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Trong ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn điền kinh, nhiều kỷ lục đã được phá, khẳng định sự lớn mạnh vượt trội của điền kinh Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *