Về xử lý tội gây ô nhiễm môi trường được quy định trong điều 235 của Bộ Luật hình sự nhiều ý kiến cho rằng cần hạ mức định lượng xả thải cũng như số lần vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Đồng thời tăng mức xử phạt nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *