Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua khoản tín dụng 25 triệu USD giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tài nguyên nước và những rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu tại các lưu vực sông…
 
 
 
 
 
Khoản tín dụng 25 triệu USD do Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước thu nhập thấp vay.
 
Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước – Giai đoạn 2 sẽ đóng góp vào mục tiêu tổng thể của chương trình quản lý tài nguyên nước lồng ghép tại Khu vực hạ lưu sông Mê Kông vì sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường bền vững thông qua hoạt động xây dựng năng lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quốc gia sông Mê Kông Việt Nam và các ban ngành có liên quan.

Dự án này là giai đoạn hai của một chương trình gồm 4 giai đoạn tạo ra những hình mẫu điển hình trong việc thực hiện quản lý tài nguyên nước chung ở khu vực hạ lưu sông Mê Kông.

Theo đó, dự án sẽ: Cung cấp hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở lưu vực sông Sêsan-Sêrêpốc ở Việt Nam; giúp thành lập mạng lưới giám sát tài nguyên nước ở khu vực biên giới với Campuchia và CHDCND Lào tại khu vực hạ lưu sông Mê Kông và hệ thống thông tin tài nguyên nước của Việt Nam trên khu vực hạ lưu sông Mê công; củng cố mạng lưới thông tin khí tượng thủy văn, dự báo lũ và hệ thống cảnh báo ở khu vực Tây Nguyên.

 
Theo Lan Hương ( Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *