Theo Bộ Y tế, ngoài vắc-xin của Công ty AstraZeneca, Việt Nam đã đặt mua và được COVAX viện trợ cho năm 2021, nếu muốn có đủ vắc-xin cho mọi người dân có chỉ định được tiêm chủng, theo Bộ Y tế, Việt Nam cần 150 triệu liều vắc-xin trong năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *