Theo Tổ chức nghiên cứu kinh tế – xã hội New Economics Foundation, Việt Nam đã vượt qua Bhutan trở thành quốc gia có chỉ số hạnh phúc thứ 5 thế giới và số 2 châu Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *