Tại cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam trong số 11 Huy chương vàng, Việt Nam có 3 đại diện. Đây là cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh trên thế giới với sự bảo trợ của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *