Cả nước đang hướng tới ngày hội non sông, toàn dân đi bầu cử ĐBQH và  ĐBHĐND các cấp. Thực tiễn cho thấy, uy tín và tín nhiệm trước cử tri là thước đo rất quan trọng của ĐBQH cũng như đại biểu HĐND các cấp là phải có. Vì thế, điểm mới đáng chú ý của lần bầu cử này là rất chú trọng tiêu chuẩn uy tín. Và thước đo uy tín không quy định chung chung mà có định lượng rõ ràng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *