Nhằm khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu cho khách tham quan về những thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Di chúc của Bác – Nguồn sáng dẫn đường”.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *