Những ngày tháng 5 này, người dân đất Việt ở muôn phương luôn hướng về Làng Sen quê Bác ở xã Kim Liên, H. Nam Đàn, Nghệ An để tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *